Regulamin sklepu

   

Regulamin sklepu internetowego wozki-dla-dzieci.com


2 lata gwarancji na wszystkie zakupy30 dni na zwrot towaru*

 

I.  Sprawy ogólne

 1. Właścicielem sklepu dla dzieci, zwanym dalej sprzedawcą, jest firma Dino Izabela Pełka, siedziba 90-423 Łódż Piotrkowska 91, CEIDG NIP 725-003-24-99, www.firma.gov.pl.
 2. Każdy wózek z fotelikiem samochodowym -  w zestawie 3w1 -  dostarczamy gratis  tylko na terenie Polski.
 3. Koszty wysyłki zagranicznej - shipping prices .
 4. Ceny wózków, fotelików i mebli są identyczne w dino.sklep.pl jak i w sklepie stacjonarnym.
 5. Ceny pozostałych produktów mogą się różnić.
 6. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do używania przekazanych przez klienta danych osobowych tylko do celów niezbędnych do dokonania sprzedaży, postępowania reklamacyjnego lub do wykonania zwrotu towaru.
 8. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie są regulowane przez Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz Kodeks cywilny.
 9. W przypadku powstania wątpliwości interpretacyjnych lub niejednoznaczności, zawsze nadrzędne i obowiązujące dla sprzedawcy są postanowienia aktów prawnych powołanych w zdaniu poprzednim. 
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w poprzednim punkcie klient ma zawsze prawo do wybrania  korzystniejszej dla siebie opcji.
 11. Szczegółowe warunki rabatów wynikających z posiadania kart stałego klienta są omówione tutaj.

II. Zamówienie towaru

 1. Automatycznie, wykorzystując koszyk klienta - szczegóły w pomocy przy zakupach w sieci.
 2. Poprzez  formularz zamówienia bez logowania - nie trzeba się logować i podawać hasła.
 3. Mailowo na adres : zamow@dino.sklep.pl  ( pamiętaj o podaniu kodów towaru) .
 4. Telefonicznie, podając naszemu konsultantowi szczegóły zamówienia i dane do wysyłki. Takie zamówienie jest przez nas zapisywane i wysyłane do klienta w celu potwierdzenia.
 5. Na mailowe zamówienie towaru  odpowiadamy niezwłocznie. 
 6. Na podstawie art. 84 i 88 Kodeksu cywilnego sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia oczywistych, jednoznacznie błędnych cen towarów na stronach internetowych sklepu, spowodowanych redakcyjnym lub informatycznym, niezamierzonym, istotnym błędem ( w rozumieniu art. 84 kc). W takim przypadku klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie  - w ciągu 7 dni - poinformowany na piśmie. 
 7. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 3 dni robocze,  jeśli  towar znajduje się w naszym magazynie w momencie składania zamówienia.
 8. W przypadku, gdy towar nie znajduje się w magazynie w momencie składania zamówienia,  informujemy klienta niezwłocznie o terminie realizacji zamówienia.
 9. W przypadku wysyłki zagranicznej  przybliżony termin dostawy, jeśli towar znajduje się w naszym magazynie w momencie składania zamówienia, jest określony w cenniku dla wysyłek zagranicznych.  Koszty wysyłki zagranicznej - shipping prices.

 III.  Formy płatności  

 1. Czek/przelew -  przedpłata na  nasz rachunek bankowy - niezbędne jest podanie  w tytule płatności numeru zamówienia lub swojego adresu mailowego ( w przypadku zamówienia mailem).
 2. Gotówka przy odbiorze towaru - pobranie .
 3. W siedzibie firmy gotówką lub kartą. Przy płatności kartą w siedzibie firmy - z powodu prowizji bankowych - pobieramy dodatkowo 1 % wartości zamówionego towaru.
 4. Kartą lub przelewem internetowym DotPay  ( z powodu prowizji pobieranych przez Dotpay pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 1,99 % wartości zamówienia).
 5. Na raty ( eRaty Santander Jak kupować na raty?
 6. W przypadku zakupów zagranicznych możliwa jest tylko płatność w formie przedpłaty bankowej lub płatność kartą przez serwis Dotpay.

Konto dla płatności w złotych  -  Bank acount for payments in PLN :

  Dino  PLN: PL 91 1090 1304 0000 0001 0649 5336

  WBK S.A. II Oddział Łódź ul. Sienkiewicza 24

 

Konto dla płatności w Euro  -      Bank acount for payments in Euro :

  Dino  EUR: PL 67 1090 1304 0000 0001 1212 3514

   WBK S.A. II Oddział Łódź ul. Sienkiewicza 24

 

Konto dla płatności w Funtach - Bank acount for payments in Pounds :

  Dino GBP:  PL 52 1090 1304 0000 0001 2237 6005

  WBK S.A. II Oddział Łódź ul.Sienkiewicza 24

 

kod  SWIFT -  WBKPPLPP   (do  przelewów międzynarodowych)  - for international transfers

        IBAN    -  PL                  (do  przelewów międzynarodowych)   - for international transfers  

 

IVZwroty i reklamacje

 1. Każdy klient Dino może, bez podania przyczyny, zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 30 dni od odebrania przesyłki.
 2. Warunkiem zwrotu towaru jest złozenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy tutaj .
 3. *Opcja zwrotu towaru w ciągu 30 dni nie dotyczy odmowy przyjęcia zamówionego towaru w momencie dostawy przez kuriera. W takiej sytuacji obowiązują ogólne przepisy prawne dotyczące zwrotów zgodnie z ustawą Prawa Konsumenta i regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania zobowiazań z tytułu umów wzajemnych.
 4. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru dostarczonego klientowi zgodnie z umową, nabywca zobowiazany jest do jest do zwrotu wszystkich poniesionych przez sprzedawcę kosztów obsługi zamówienia. Przez powyższe rozumie sie: koszty przygotowania i pakowania towaru, obsługi informatycznej zamówienia, dostawy towaru do klienta, zwrotu towaru do sprzedawcy oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia. W przypadku standardowej przesyłki z jedna paczką do 30 kg suma tych kosztów wynosi 80 zł. W przypadku większej ilości paczek podana kwota zwiększa się proporcjonalnie.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Prosimy, aby zwracany towar zaopatrzyć, w miarę możliwości, w otrzymany przy zakupie paragon fiskalny lub podać nr faktury vat w celu wystawienia faktury korygującej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Transport ciężkich towarów, w szczególności mebli, jest obciążony ryzykiem powstania uszkodzeń w czasie transportu. W związku z tym konieczne jest maksymalnie staranne ich zapakowanie przed wysyłką zwrotną. W przypadku niezachowania należytej staranności przy zapakowaniu towaru klient ponosi odpowiedzialność finansową z tytułu powstałych w czasie transportu zwrotnego uszkodzeń  - na podstawie  art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 poz. 827 oraz na podstawie  art. 415 i 548 § 1 Kodeksu cywilnego. 
 9. Pieniądze za towar i dostarczenie towaru do klienta zwracamy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia klienta od umowy, przelewem lub w przypadku niepodania numeru konta przekazem pocztowym. Numer konta bankowego niezbędny do zwrotu pieniędzy naszym klientom można przekazać do Dino mailem lub listem poleconym na adres firmy.
 10. Koszt odesłania towaru przez klienta w ramach zwrotu nie jest finansowany przez sprzedawcę, co oznacza, że  konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Na sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 12. Zapewniamy 2 lata gwarancji na wszystkie zakupione towary. 
 13. Reklamacje rozpatrujemy bezzwłocznie w ciągu 14 dni. Szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego tutaj .
 14. Konsument ma prawo do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez instytucję Miejskiego Rzecznika Konsumentów - ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, e-mail: mrk@uml.lodz.pl
 15. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk ze względu na jego przekonanie, że nie gładkie słowa i deklaracje, a realne czyny są miarą etycznego działania przedsiębiorcy.

V. Wysyłka towaru

 1. Każdą wysłaną przez nas paczkę można śledzić i ustalić co się z nią dzieje w czasie transportu. Wystarczy wejść na stronę GLS   Schenker   Raben  DPD DHL  i wpisać ( najlepiej korzystając ze schowka) numer listu przewozowego przesyłki podany przez nas mailowo.
 2. Dostawy towaru realizujemy przy pomocy firm kurierskich GLS, DPD, Schenker, Raben i DHL.
 3. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki przy kurierze, w celu ustalenia, czy nie ma widocznych uszkodzeń, mogących nastąpić w czasie transportu.
 4. Jeżeli uszkodzenie jest widoczne, należy koniecznie spisać protokół z kurierem w dniu dostawy przesyłki. 
 5.  Prosimy sprawdzić zawartości otrzymanej przesyłki, nawet gdy karton nie jest uszkodzony. W razie wykrycia szkody, należy wezwać niezwłocznie kuriera i spisać protokół szkody. Jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia paczki. 

VI. Koszty dostawy

 1. Gratis wysyłka każdego zestawu wózka 3w1 z fotelikiem na terenie Polski.
 2. Wszystkie przesyłki o wartości powyżej 1500 zł, w których maksymalna waga pojedynczej paczki wynosi 30 kg i wymiary pojedynczej paczki nie przekraczają 140x70x30 cm, dostarczamy bezpłatnie na terenie Polski. Powyższe nie dotyczy: szaf, komód i innych dużych i ciężkich mebli - patrz tabela poniżej.
 3. Koszty przesyłki, w których waga co najmniej jednej pojedynczej paczki przekracza podane powyżej parametry graniczne, są podane w tabeli poniżej.
 4. W przypadku ciężkich i wielkogabarytowych paczek meblowych lub pojazdów niezbędna jest wysyłka na palecie - ceny w tabeli . Takie same ceny obowiązują przy wysyłce dwóch lub więcej wielkogabarytowych elementów ( np. elementów szafy), znacznie przekraczających podane powyżej parametry graniczne, nawet jeśli nie są umieszczone na palecie .
 5. Nasz system informatyczny nie uwzględnia cen za przesyłki ponadstandardowe o dużych gabarytach. Przy składaniu zamówienia, koszt dostawy takich przesyłek nie jest naliczany w wygenerowanym automatycznie całkowitym koszcie zamówienia. Wówczas kwotę zamówienia należy powiększyć o koszt dostawy wynikający z cennika dostaw. O należnych z tego tytułu opłatach będziemy też informować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Za utrudnienie przepraszamy.
 6. Dopłata za dostawę przesyłki krajowej przez GLS w sobotę wynosi 30zł ( prosimy o taką informację w komentarzu zamówienia). Sprawdź tu czy twoja filia realizują usługę
 7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 8. Nasz system informatyczny nie uwzględnia cen za przesyłki zagraniczne. Przy składaniu zamówienia, koszt dostawy takich przesyłek nie jest naliczany w wygenerowanym automatycznie całkowitym koszcie zamówienia. Wówczas kwotę zamówienia należy powiększyć o koszt dostawy zagranicznej wynikający z cennika. O należnych z tego tytułu opłatach będziemy też informować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Za utrudnienie przepraszamy.
 9. Koszty wysyłki zagranicznej shipping prices
 10. W przypadku pojedynczych paczek o wadze powyżej 30 kg lub palet koszt przesyłki uwzględnia dostawę tylko do "pierwszych drzwi klienta". Co oznacza, że usługa nie obejmuje wniesienia towaru o tej wadze na wyższe kondygnacje. Wynika to bezpośrednio z regulacji Prawa przewozowego i regulaminów firm kurierskich.
 11. W przypadku dostawy pojedynczych paczek o wadze powyżej 30 kg na terenie Łodzi możliwe jest, w drodze wyjątku i na wyraźne życzenie klienta, bezpłatne wniesienie towaru na wyższe kondygnacje przez pracowników Dino, dostarczających zamówiony towar.  W takiej sytuacji sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody powstałe w trakcie wnoszenia paczek o tej wadze. Odpowiedzialność spoczywa wówczas na kliencie.

        SZCZEGÓŁOWY CENNIK DOSTAWY PRZESYŁEK W POLSCE

BV - Przy zamówieniu mebli Baby Vox (z przedpłatą) - koszt transportu tylko 50 zł .

Rodzaj przesyłki

Sposób dostawy

Wartość zamówienia

Forma płatności

Koszt dostawy

 Maksymalna waga pojedynczej paczki:

30 kg

Maksymalne wymiary pojedynczej paczki:

140x70x30 cm

				Kurier :
GLS
DPD

  Zamówienie do 1500 zł

  przedpłata

29 zł

  pobranie

 39 zł *

 Zamówienie pow. 1500 zł

				przedpłata

0 zł

 pobranie

				19 zł

Paczki o wadze

od 30 do 40 kg

z wyjątkiem poniższych:

Kurier :
GLS
DPD

  Dowolna

  przedpłata

39 zł

 pobranie

49 zł *

Łóżeczka z szufladą
o wymiarach  :
140x70 cm
(oprócz palet)

Regały i komody

Kurier :
GLS
DPD

  Dowolna

  przedpłata

49 zł

 pobranie

59 zł *

Waga pojedynczej paczki : powyżej 40kg

lub wymiary  pojedynczej paczki powyżej :
140x70x30 cm
(oprócz palet)
Kurier :
GLS
DPD

  Dowolna

  przedpłata

99 zł

 pobranie

109 zł *


Wysyłka na palecie lub kilkuelementowa przesyłka wielkogabarytowa
Kurier :
Schenker
Raben

  Dowolna

  przedpłata

199 zł

 

				pobranie

229 zł *


Wysyłka na dużej, podwójnej palecie 
Kurier :
Schenker Raben

  Dowolna

  przedpłata

199 zł 

				pobranie

299 zł *

Duże place zabaw Baby Vox
Elementy pow. 2 m długości
Kurier :
Schenker Raben
lub transport własny

  Dowolna

  przedpłata

299 zł 

 pobranie

329 zł *


Koszty wysyłki zagranicznej            We send abroad - shipping prices  

*  uwzględniony jest koszt pobrania

VII Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest sklep dziecięcy dino.sklep.pl z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 91(zwanych dalej: stronami internetowymi).

Miejsce przetwarzania danych osobowych: 90-423 Łódź ul. Piotrkowska 91

Informujemy, że stosujemy pliki cookies - w celach statystycznych, reklamowych oraz przystosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Są one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Czym są pliki cookies?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Rodzaje plików "cookies"

Niezbędne pliki cookie - Pliki cookie tego typu umożliwiają swobodne poruszanie się w serwisie dino.sklep.pl i korzystanie z wszystkich jego funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony (po zalogowaniu). Brak tych plików uniemożliwia korzystanie m.in. z funkcji zakupów.

Pliki cookie związane z targetowaniem i reklamą Na podstawie tych plików serwisy www wyświetlają użytkownikom reklamy, które mogą ich zainteresować. Pliki używane są również do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz pozwalają mierzyć efektywność realizowanych działań reklamowych.

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszego sklepu. Jakiekolwiek zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji możesz zgłaszać na adres e-mail zamow[at]dino.sklep.pl

Wróć
Maxi Cosi - 10%
Promocja

Dino - Łódź, Piotrkowska 91
taniej do 10%